OTOMOTİVDE ELEKTRONİK ÜRÜNLER
JENERATÖR TRANSFER CİHAZI (JTP-8)
ELO Kodu
230.001.010    Türkçe Menü
230.001.011     İngilizce Menü

ELO Jeneratör Transfer Cihazı, şebeke veya jeneratör fazlarının yüke transfer edilmesini sağlayan tam otomatik bir cihazdır. LCD ekrana sahip olduğu için kullanımı ve menü ayarları son derece kolaydır. Şebeke fazlarından herhangi birinin kesilmesi, ayarlanan seviyenin altına düşmesi veya ayarlanan seviyenin üstüne çıkması halinde jeneratör marşlanır. Marş süresi uzun zamana ayarlanmış olsa dahi, jeneratör çalışır çalışmaz marş otomatik olarak kesilir. Jeneratörün çalışma süresi boyunca radyatör suyu ısısı, yağ basıncı, şebeke fazları ve jeneratör fazı kontrol edilir. Çalışma süresince istenmeyen bir durum oluşması halinde ilk olarak jeneratör kontaktörünün enerjisi kesilir, kontak kapanır, stop bobinine enerji gönderilerek dizelin stop etmesi sağlanır ve kornaya çıkış gönderilir. Arıza sebebi LCD ekrandan okunabilir. Kapalı butonuna basılana kadar korna çalmaya devam eder.
 
MENÜ ve AYARLAR:
ELO JTP-8 menüsü 12 değişik ayar ekranı içermektedir. Menü ekranına sadece cihaz kapalı konumundayken girilebilir. Her MENÜ butonuna basıldığında menü ekranı bir sonraki menüye geçer. Yapılacak ayarlar bittikten sonra menüden sadece KAPALI butonuna basarak çıkılabilir. KAPALI butonuna basıldığında son yapılan ayarlar hafızaya kaydedilir. Menü ekranının dışındaki diğer ekranlarda ( + ) ve ( - ) butonları işlev görmez.
 
MENÜ 1:
Şebeke Voltajı Alt ( 180 – 220 V. ) 210 V.
Bu ekranda şebeke voltajı alt sınırı ayar edilebilir. Parantez içindeki sayılar, alt sınırın ayar edilebilecek en düşük ve en yüksek seviyelerini göstermektedir. Arttırmak ve eksiltmek için ( + ) ve ( - ) butonları kullanılmalıdır. Parantez dışındaki sayı en son yapılmış ayar seviyesini gösterir.
 
MENÜ 2:
Şebeke Voltajı Üst ( 220 – 245 V. ) 230 V
Bu ekranda şebeke voltajı üst sınır ayar edilebilir. Parantez içindeki sayılar, üst sınırın ayar edilebilecek en yüksek ve en düşük seviyelerini göstermektedir. Parantez dışında ise en son yapılmış ayar seviyesini gösterir.
 
MENÜ 3:
Marşlama zamanı  ( 3  –  20 Sn. ) 5 Sn.
Bu ekranda, jeneratörün ayar edilebilir alt ve üst marşlama süreleri saniye olarak parantez içinde gösterilmektedir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış ayar zamanını belirtmektedir.
 
MENÜ 4:
Bekleme Zamanı ( 3 – 20 Sn. ) 3 Sn.
Bu ekranda, jeneratörün ayar edilebilir alt ve üst bekleme süreleri saniye olarak parantez içinde gösterilmektedir. İlk marş öncesi bekleme zamanı 1 saniyedir ve ayar edilemez. Yapılacak ayar ilk marş sonrası marşlar arası bekleme zamanıdır. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış ayar zamanını belirtmektedir.
 
MENÜ 5:
Jeneratör Kontaktörü Zamanı ( 1 – 20 Sn. ) 1 Sn.
Tesisatın jeneratörden besleneceği zaman, jeneratörün çalışarak izin verilen sınırlar içinde enerji ürettiği andan itibaren, jeneratör kontaktörünün çekmesine kadar geçmesi istenen zaman ayarıdır. ( + ) ve ( - ) butonlar ile 1 ile 20 saniye arasında ayar yapılabilmektedir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış zaman ayarını gösterir.
 
MENÜ 6:
Şebeke Kontaktörü Zamanı ( 1 – 20 Sn. ) 1 Sn.
Şartların uygun olması halinde tesisat şebekeden beslenecekse şebeke kontaktörünün çekmesi için zaman ayarı yapılabilmektedir. ( + ) ve ( - ) butonlar ile 1 ile 20 saniye arasında ayar yapılabilmektedir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış zaman ayarını göstermektedir.
 
MENÜ 7:
Stop Bobini Zamanı ( 5 – 15 Sn. ) 5 Sn.
Ayarlanan bu zaman jeneratör stop ettikten ve gerilim üretimini durdurduktan sonra, emniyet için stop bobininin çekili kalma zamanını ifade eder. 5 saniye ile 15 saniye arasında ayar edilebilir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış stop bobini çekili kalma zamanını ifade eder.
 
MENÜ 8:
Yağ Bas. Gecikme Zamanı ( 5 – 30 Sn. ) 5 Sn.
Tesisatın jeneratör ile beslenmesi gerektiği durumlarda, jeneratörün çalışarak izin verilen sınırlar içinde enerji üretmesi halinde, yağ basınç seviyesinin kontrole başlanması zaman ayarı yapılabilmektedir. ( + ) ve ( - ) butonlar ile 5 ile 30 saniye arasında ayar yapılabilmektedir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış zaman ayarını göstermektedir.
 
MENÜ 9:
Soğutma Zamanı ( 1 – 360 Sn. ) 1 Sn.
Jeneratörün otomatikte çalışması bittikten sonra boşta çalışarak kendisini soğutma amacıyla tanınmış bir zamandır. 1 ile 360 saniye arasında ayar edilebilir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış zaman ayarını göstermektedir.
 
MENÜ 10:
Jeneratör Frekansı Alt ( 45 – 50 Hz. ) 45 Hz.
Jeneratörün gerilim üretmesi sırasında frekansının alt limit sınırlaması için ayar şansı verir. 45 Hz. İle 50 Hz. arasında ayar yapılabilir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış frekans alt sınır ayarını göstermektedir.
 
MENÜ 11:
Jeneratör Frekansı Üst ( 50 – 65 Hz. ) 65 Hz.
Jeneratör frekansının üst limit sınırlaması bu bölümden yapılmaktadır. 50 Hz. ile 65 Hz. arasında ayar yapılabilir. Parantez dışındaki rakam en son yapılmış frekans üst sınır ayarını göstermektedir.
 
MENÜ 12:
Marşlama Sayısı ( 1 – 6 Adet ) 3 Adet
Jeneratörün çalıştırılması sırasında kaç defa marşlanacağı bu menüden belirlenmektedir. 1 ile 6 marş sayısı için ayar yapılabilir.  Parantez dışındaki rakam en son yapılmış marşlama sayısını göstermektedir.
 
BUTONLAR VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ:
 
KAPALI:
ELO JTP-8 ilk enerji verildiğinde KAPALI ekranıyla çalışmaya başlar. Şebekede her 3 faz var ve ayarlanan sınırlar içindeyse, şebeke kontaktörünü ayarlanmış zaman sonunda çektirir. Kapalı ekranında kaldığı süre içinde şebeke fazları kontrol edilir, izin verilen sınırlar içindeyse şebeke kontaktörünün çekili kalmasını, sınırlar dışına çıkılırsa bırakılmasını sağlar.
 
TEST:
Sadece jeneratörü test etmek amacıyla kullanılır. Cihaz Kapalı veya Otomatik konumlardayken bu buton aktiftir. TEST butonuna basıldığında şebeke voltajının olup olmadığı dikkate alınmaksızın jeneratör ayar edildiği bekleme ve marşlama aralığı ile çalıştırılır. Otomatik konumu için yapılan bütün ayarlar ve korumalar Test konumu için de geçerlidir. Sadece şebeke kontaktörünü bıraktırma ve jeneratör kontaktörünü çektirme işlemi yapılmaz. Ancak şebeke voltajı varken, cihaz Test konumuna alınarak test için çalıştırıldığı sırada şebeke enerjisi kesilirse, cihaz test konumunda olduğu için jeneratör kontaktörünü çektirmez. Böyle bir durumda OTOMATİK butonuna basılırsa cihaz derhal otomatiğe geçer ve jeneratör kontaktörünü çektirir.
 
OTOMATİK:
Şebeke fazlarının varlığı ve seviye kontrolü yapılarak, gerekli olması halinde jeneratör kontağı açılır, 1 saniyelik standart gecikmeden sonra ayarlanan süre kadar marşa basılır. Dizel çalışmamış ise ayarlanan zaman kadar bekleme yapılır. İkinci defa marşlamaya geçilir. Dizel yine çalışmamışsa önceden ayarlanmış marşlama sayısı kadar marşlama ve bekleme yapılır (en fazla 6 defa). Son marşlama ve bekleme zamanı dolduktan sonra dizel çalışmamışsa kontak kapatılır ve korna rölesi çekelir. Ekranda MARŞLAMA HATASI KAPALI, TEST VEYA OTOMATİK’E BASIN mesajı çıkar. Kapalı butonuna basana kadar korna çalmaya devam edecektir. Marşlama sırasında dizelin çalışması halinde, alternatörün ürettiği voltaj 10 volt seviyesine geldiğinde, marşlama yeni başlamış olsa bile hemen sonlandırılır. Alternatör fazı ayarlanan seviyeler içine ulaştığında, sistemi beslemesi için jeneratör kontaktörü ayarlanan zaman bitiminde çektirilir. Jeneratörün çalışması sırasında şebekenin her 3 fazının kontrolü,  jeneratöre ait tek fazın voltaj seviyesi, jeneratör fazının frekans kontrolü yapılırken, jeneratörün radyatör suyu sıcaklığı ve yağ basınç müşir çıkışı takip edilmektedir. Herhangi bir olumsuzluk doğması halinde, LCD ekranda hata mesajı yazılarak jeneratör kontağı kapatılır, jeneratör stop edilir ve korna rölesine enerji gönderilir. Bir hata oluştuğunda jeneratör stop ettikten sonra, stop bobini enerjisi kesilir. Ekrandaki hata mesajı ve korna KAPALI butonuna basana kadar devam eder. Hata olmaksızın jeneratörün çalışması sırasında şebeke fazlarının gelmesi ve seviyelerinin ayarlanan sınırlar içinde olması halinde jeneratör kontaktörü bıraktırılır, ayarlanmış olan zaman sonunda şebeke kontaktörü çektirilir. Belirlenen zaman dolana kadar soğutma zamanında çalışır. Soğutma zamanı dolunca stop bobini çeker ve jeneratör stop ettikten sonra bırakır. Cihaz otomatik konumunda beklerken şebeke fazlarının kontrolünü sürdürür.
 
GECE MODU:
Cihaz sadece Otomatik seçeneğindeyken cihaz arkasındaki GM klemensine pozitif ( + ) giriş yapılması halinde ekrana GECE MODU yazısı çıkar. Bu durumda, şebeke fazlarının kesilmesi halinde jeneratör devreye girmez. Ancak bu durumdayken FL klemensine pozitif ( + ) bir puls gelmesi halinde jeneratör otomatik olarak marşlanır ve Otomatik konumundaymış gibi eksiksiz çalışmayı sürdürür. FL terminaline sadece bir puls gelmiş ise çalışmasını 15 dakika sürdürür. Bu 15 dakikalık çalışma içinde yeni bir puls gelirse çalışmasının kaçıncı dakikasında olursa olsun o ana kadar geçilen zamanı sıfırlar ve yeniden 15 dakika saymaya başlar. 15 dakika içinde veya sonunda yeni bir puls gelmezse jeneratör stop edilir. Şayet FL terminaline pozitif devamlı geliyorsa jeneratör stop etmeden çalışmasını sürdürür. Bu çalışma sırasında şebeke enerjisi gelirse, cihaz Otomatik konumunda davrandığı gibi sistemi şebekeye devrederek jeneratör stop ettirilir.  Gece Modu, hafta sonu tatil günlerinde veya geceleri açık olmayan işletmelerin şebeke enerjisi kesilmesi halinde gereksizken jeneratörün çalışmasını önler. Bu zaman içinde su basması, hırsızlık, yangın veya başka bir olumsuzluk nedeni ile tesiste elektrik enerjisine ihtiyaç olması halinde, sadece gerekli olduğu zaman jeneratörün çalışmasını sağlanmaktadır.
 
HATA MESAJLARI:
 
Marşlama Hatası:
Dizel, Menü seçeneğinden ayar edilmiş marşlama sayısı kadar marşa basılmış olmasına karşın çalışmamışsa ekrana bu hata mesajı çıkar. Kontak kapanır, korna rölesi çekilir.
 
Yüksek Isı Arızası:
Dizelin çalışma sırasında, radyatör suyu ısısı termostatın izin verdiği ısının üzerine çıkmışsa bu arıza mesajı ekrana gelir. Jeneratör kontaktörü bırakır, kontak kapanır, stop bobini çeker ve korna çalar. Radyatör suyu ısısı normal sınırlara inmeden dizel tekrar çalıştırılamaz.
 
Yağ Basınç Hatası:
Yağ basınç müşirleri yağ basıncı yokken kapalı kontaktır. Dizel çalışıp belli bir zaman geçtikten sonra, yağ basıncı oluşup kontağı açacağı için yağ müşiri bağlantısı cihaza gecikmeli olarak bağlanmaktadır. Bu gecikme zamanını MENÜ 8 ekranında 5 ile 30 saniye arasında ayarlamak mümkündür. Bu ayarın sebebi, bazı dizellerde hemen meydana gelen yağ basıncının, bazı dizellerde gecikerek oluşmasıdır. Yağ basıncının geç oluştuğu dizellerde Yağ Basıncı Gecikme Zamanı kısa ayarlanmışsa veya dizelin çalışması sırasında bir sebeple yağ basıncı düşmüşse, jeneratör kontaktörü bırakır, ekrana Yağ Basıç Hatası mesajı gelir, kontak kapanır, stop bobini çeker ve korna çalar. Yağ seviyesi, yağ pompası ve Yağ Basınç Gecikme Zamanı kontrol edilerek dizel tekrar start edilebilir.
 
Jeneratör Voltaj Hatası:
Jeneratörün çalışması sırasında jeneratörün ürettiği faz ayarlanan sınırlar dışına çıkmış ve 2 saniye sınırlar dışında kalmışsa ekrana Jeneratör Voltaj Hatası mesajı çıkar. Jeneratör kontaktörü bırakır, kontak kapanır, stop bobini çeker ve korna çalar. Kapalı butonuna basılarak korna susturulduktan sonra jeneratör tekrar start edilebilir.
 
Jeneratör Devir Hatası:
Jeneratör çalışırken ürettiği gerilimin frekansı sürekli ölçülür ve LCD ekrana yansıtılır. Menü 10 da frekansın alt limitini ve Menü 11 de frekansın üst limitini ayar edebilme şansı kullanıcıya verilmiştir. Dizelin devri, frekansın bu sınırlar dışına çıkmasına sebep olursa, Jeneratör Devir Hatası mesajı ekrana gelir. Jeneratör kontaktörü bırakır, kontak kapanır, stop bobini çeker ve korna çalar. Kapalı butonuna basarak korna susturulduktan sonra Jeneratör tekrar start edilebilir.

ELO Jeneratör Transfer Cihazları ile ilgili teknik dokümanlara ulaşmak için TEKNİK BİLGİLER butonunu tıklayın.
 
ÖNE ÇIKANLAR