OTOMOTİVDE ELEKTRONİK ÜRÜNLER
    AR & GE

    ELO’nun AR-GE çalışmalarına verdiği önem, otomotiv için elektronik ürünler teknolojisi ve pazarındaki hızlı gelişimin doğal bir sonucudur. ELO, sektördeki gelişimin önünde yer alabilmek için, sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini artırmak yoluna giderek, paydaşları için katma değerli yeni çözümler üretmeyi hedefler. Bu çalışmalar ELO bünyesinde yer alan ekibin sektör paydaşları ile oluşturduğu kesintisiz iletişim ağının neticesinde şekillenir. Başka bir deyişle, ELO’nun değer yaratma zincirinin her bir halkası, ELO’nun AR-GE faaliyetlerini şekillendirmesi açısından büyük önem taşır. ELO, yeni ürün geliştirme faaliyetlerine paralel olarak, verimliliğini artırmak konusunda sürekli bir gelişim içerisindedir.