OTOMOTİVDE ELEKTRONİK ÜRÜNLER
ZAMAN RÖLELERİ
ELO Kodu
201.017.001 12V Toz Korumalı Braketli - Kullanıcı Zaman Ayarlı
201.017.002 24V Toz Korumalı Braketli - Kullanıcı Zaman Ayarlı

201.017.003 12V Toz Korumalı Braketli - Üretici Zaman Ayarlı
201.017.004 24V Toz Korumalı Braketli - Üretici Zaman Ayarlı

201.017.007 12V Toz Korumalı Braketli - Üretici Zaman Ayarlı
201.017.008 24V Toz Korumalı Braketli - Üretici Zaman Ayarlı

Bir devreyi, makineyi veya mekanizmayı belli bir süre çalıştırmak için zaman rölesine ihtiyaç duyulur. ELO Zaman Rölesi tetiklendiği anda çıkış verir ve belirlenen süre tamamlandığında çıkışı kapatır.

201.017.001 ve 201.017.002 kodlu Zaman Röleleri kullanıcı ayarlıdır. Kullanıcı, ürün üzerindeki trimpotları kullanarak ürünün tetiklendikten sonra devrede kalma zamanını (0,1 saniye ile 11 saat arası) isteğine göre ayarlayabilir. 

201.017.003, 201.017.004, 201.017.007 ve 201.017.008 kodlu Zaman Röleleri üretici ayarlıdır. Kullanıcı, ürünün tetiklendikten sonra devrede kalma zamanını üreticiye 3 seçenekli olarak bildirir. Zaman ayarı ELO tarafından seçenekli olarak (0,1 saniye ile 1 yıl arası) hazırlanır. Kullanıcı ürün içindeki köprüyü kullanarak seçenekler arasında değişiklik yapabilir.  Kullanıcının özel zaman belirtmediği durumlarda, fabrika standart üretimi 1-2-3 dakikadır. 

201.017.003 (12V) ve 201.017.004 (24V) kodlu zaman röleleri 4 terminalli ve 1A röle yapısına sahiptir. 201.017.007 (12V) ve 201.017.008 (24V) kodlu zaman röleri 5 terminalli ve 1C (Çift platinli) röle yapısına sahiptir.

ELO Zaman Röleleri ile ilgili teknik dokümanlara ulaşmak için TEKNİK BİLGİLER butonunu tıklayın.

ÖNE ÇIKANLAR